มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียม

มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียม
Aluminium Frame Motor

มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียมเป็นผลลัพธ์ของการวิจัยและพัฒนาของเราซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียมขั้นสูง มอเตอร์มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาพร้อมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม