ชิ้นงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม

FULL SHOT_FRAME MET-TQ 80Fr

ชิ้นงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม
Die Casting Parts

เริ่มตั้งแต่ก่อนตั้งโรงงาน ชิ้นงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียมของบริษัทเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้า ถึงปัจจุบันธุรกิจการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานอลูมิเนียมคิดเป็นรายได้ประมาณ 20% ของรายได้บริษัททั้งหมด บริษัทได้ลงทุนสร้างโรงงานไดคาสใหม่ที่ทันสมัยสำหรับธุระกิจนี้โดยเฉพาะ สำหรับลูกค้าผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อฝ่ายขายของเราได้