มิเตอร์ไฟฟ้ามิตซูบิซิ

มิเตอร์ไฟฟ้าชนิดจานหมุน
Mechanical WHM

มิเตอร์ไฟฟ้าแบบจานหมุน ได้รับการออกแบบและผลิตอย่างพิถีพิถัน โดยใช้เฉพาะอะไหล่ชิ้นเกรดสูง จึงได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพและความไว้วางใจจากการไฟฟ้าให้เป็นผู้ผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าชนิดจานหมุน 1 เฟส และ 3 เฟส ทุกแบบ ตั้งแต่ขนาดเล็ก 5(15) A ไปจนถึงขนาดใหญ่ 50(150) A

มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic WHM

มิเตอร์ไฟฟ้า ใช้ชิปประมวลผลแบบดิจิตอล เพื่อวัดค่าต่างๆทางไฟฟ้า เช่น หน่วยการใช้ไฟฟ้า โวลต์ แอมป์ มีให้เลือกทั้งแบบ1 เฟส (SX Series) และ 3 เฟส (SMW110 Series) โดยมีรุ่นติดตั้งใช้งานแบบเดี่ยวๆ Standalone และรุ่นเชื่อมต่อระบบอ่านค่าอัตโนมัติ AMR.

สมาร์ทมิเตอร์
Smart Meter

สมาร์ทมิเตอร์ เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับโครงการ Solar Private PPA (ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชน - เอกชน) ได้ในเครื่องเดียว ด้วยการวัดหน่วยไฟแบบ TOU ได้ทั้งฝั่ง Import และ Export รองรับอุปกรณ์สื่อสารผ่าน Port RS-232 และมาพร้อมโปรแกรมจัดการและออกบิลได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม