มอเตอร์ไฟฟ้ามิตซูบิซิ

ชนิดไฟ 3 สาย IE1
Three IE1 รวม

มอเตอร์ไฟฟ้าชนิด 3 สาย IE1
Three Phase Motor IE1

มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าสามสายประสิทธิภาพระดับ IE1รุ่น 'Super Line Q Series' ที่มีสมรรถนะสูงและประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ทั้งชนิดขาตั้งและหน้าแปลนให้เลือกใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

Foot Mounted 2P
SF-QR 1/4HP(0.2kW) 2P

Horizontal foot type,
1/4HP, 2Pole, 63M frame,
IP55, Totally enclosed fan cooled type,
Class F

SF-QR 1/2HP(0.4kW) 2P
SF-QR 1HP(0.75kW) 2P
SF-QR 2HP(1.5kW) 2P
SF-QR 3HP(2.2kW) 2P
SF-QR 5HP(3.7kW) 2P
SF-QR 7.5HP(5.5kW) 2P
SF-QR 10HP(7.5kW) 2P
SF-Q 15HP(11kW) 2P
SF-Q 20HP(15kW) 2P
SF-Q 25HP(18.5kW) 2P
SF-Q 30HP(22kW) 2P
SF-Q 40HP(30kW) 2P
SF-Q 50HP(37kW) 2P
SF-Q 60HP(45kW) 2P
SF-Q 75HP(55kW) 2P
Foot Mounted 4P
Foot Mounted 6P
Flange Mounted 2P
Flange Mounted 4P