มิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้า ไม่ใช่หม้อไฟ

6 วิธีเลือกมิเตอร์วัดไฟคุณภาพดี

  • เลือกแบรนด์ที่มีประสบการณ์และน่าเชื่อถือ
  • ต้องมีขั้วต่อลงดิน (Earth Terminal)
  • ตัวเลขหน่วยไฟขนาดใหญ่อ่านง่าย มีแถบช่วยอ่านหน่วย
  • มีเครื่องหมาย มอก. พร้อม QR Code และชื่อผู้ผลิต
  • ระบุรายละเอียดมิเตอร์ พร้อมหมายเลขและปีที่ผลิต
  • มีแผนผังการต่อสายไฟ (Meter Wiring Diagram)

ความเข้าใจผิดที่ผู้ใช้ไฟเรียกมิเตอร์ไฟฟ้าว่าหม้อไฟ ความหมายจริงๆเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าคนละแบบเลยครับ

มิเตอร์ไฟฟ้า หรือ มิเตอร์วัดไฟ

มิเตอร์ไฟฟ้าทำหน้าที่วัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผ่านไปในวงจรไฟฟ้า โดยมิเตอร์ไฟฟ้าจะวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านทางสายไฟ และวัดแรงดันไฟฟ้าของวงจร จากนั้นจะนำข้อมูลเหล่านี้มาคำนวณเพื่อหาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผ่านไปในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถแปลงเป็นหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ระบุในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายเงินค่าไฟฟ้าตามจำนวนหน่วยที่ใช้ได้ถูกต้องตามจริง

หม้อไฟ หรือ หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อไฟหรือหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงแรงดันไฟฟ้าจากระดับที่สูงกว่าเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานต่าง ๆ โดยทั่วไปหม้อแปลงไฟฟ้าจะมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยคอยล์สายไฟสำหรับปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน และเนื่องจากมีหลายขนาดและส่วนประกอบต่าง ๆ ทำให้มีการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าในหลายๆ ระบบไฟฟ้าตามความต้องการ