3 ข้อง่ายๆ เลือกมอเตอร์…ไม่พังไว

3 ข้อง่ายๆ เลือกมอเตอร์...ไม่พังเร็ว
  1. เลือกมอเตอร์ให้เหมาะกับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามอเตอร์ (โวลท์ และ เฟส)
  2. เลือกกำลังของมอเตอร์ตามโหลดเครื่องจักรต้องการ (HP หรือ kW)
  3. จำนวนโพล (Pole) หรือ ความเร็วรอบของมอเตอร์ตรงกับการใช้งานของเครื่องจักร (Speed / min-1, rpm)

ส่งซ่อมสินค้า เรียกช่างบริการหน้างาน แจ้งปัญหาสินค้า
  • สอบถามงานบริการ Line id : @service.meath
  • สั่งซื้ออะไหล่มอเตอร์และปั๊มน้ำ Line id : @shop.meath
  • ติดต่อทางโทรศัพท์ : 02-906-3337, 02-906-3338