Super Line Q Series IE1 สนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้น ร่องสล็อตแบบใหม่

มอเตอร์ไฟฟ้ามิตซูบิชิ คิดค้นวิธีการออกแบบให้มอเตอร์สร้างสนามแม่เหล็กและเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าที่แกนหมุนโรเตอร์ได้เต็มประสิทธิภาพ ด้วยร่องสล็อตแกนเหล็กให้ใหญ่ขึ้น 1.25 เท่า และเพิ่มปริมาณขดลวดมากกว่าเดิม 20% ทำให้มอเตอร์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กินไฟน้อยลง ประหยัดค่าไฟมากขึ้น

“ สนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้น ร่องสล็อตแบบใหม่ ”