ร่อง Slot ใหม่ ใส่ขดลวดขนาดใหญ่ได้มากขึ้น

ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของธุรกิจและอุตสาหกรรม

ด้วยมอเตอร์มิตซูบิชิ IE3 ที่ใช้ขดลวดทองแดงขนาดใหญ่ และหนาแน่น โดย การออกแบบ ร่อง Slot ใหม่ ให้สามารถใส่ขดลวดขนาดใหญ่ได้มากขึ้นเพื่อลดความต้านทาน ทำให้การสูญเสียในขดลวดลดลงกว่ามอเตอร์รุ่นเดิม