IE3 คืออะไร ? ต่างยังไงกับ IE2 และ IE1

IE3 คืออะไร ? ต่างยังไงกับ IE2 และ IE1 ?

ปัจจุบัน นโยบายเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงานนั้น ถูกหยิบยกมาพูดถึงกันหลายต่อหลายครั้ง เพราะนอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ซึ่งข้อมูลจาก Motor Summit 2012 ได้ระบุว่า มอเตอร์มีการใช้พลังงานไฟฟ้า 46% จากการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งโลกเพราะการลดการใช้พลังงานจะเท่ากับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการดำเนินกิจการในปริมาณที่สูงมาก ยิ่งต้องให้ความใส่ใจในเรื่องนี้

ดังนั้น มอเตอร์คือตัวจักรสำคัญที่กินไฟบนโลกนั่นคือหากเราสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ได้ ก็สามารถที่จะประหยัดพลังงานโดยรวมที่ใช้ และหนึ่งในวิธีการที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ก็คือ การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งเป็นทางเลือกของกิจการที่สามารถนำไปดำเนินการได้

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (IE3) มันคืออะไร ต่างจากมอเตอร์อื่นๆ อย่างไรละ ?

  • มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง หรือเรียกสั้นๆว่า มอเตอร์ IE3 คือมอเตอร์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้ปริมาณงานเท่าเดิม คือเป็นการลดการสูญเสียจากปัจจัยอื่นทั้งในด้านการออกแบบ และวัตถุดิบที่นำมาใช้ ซึ่งในปัจจุบันจึงได้มีการกำหนดมาตรฐานของมอเตอร์ขึ้นมา เพื่อเป็นการกำหนดตามมาตรการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยองค์กรมาตรฐานสากล (International Electrotechnical Commission : IEC) โดยที่จะมีความแตกต่างจากมอเตอร์ IE2 และ IE1 คือมอเตอร์ IE3 มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงกว่ามอเตอร์ IE2 ประมาณ 10-15% และสูงกว่า IE1 ประมาณ 20-30%

เหตุที่มอเตอร์ IE3 มีประสิทธิภาพสูงกว่า

  • การสูญเสียพลังงานถูกลดลงไป จากเหล็กใน stator core โดยการเปลี่ยนเกรดของเหล็กที่ผลิตให้มีคุณภาพสูงขึ้น
  • การสูญเสียพลังงานในขดลวดน้อยลง จากการออกแบบขดลวดใหม่
  • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งผ่านได้ดีขึ้น จากการออกแบบเฟรมใหม่
  • การสูญเสียจากโหลดน้อยลง เพราะปรับรูปแบบของ rotor ใหม่
  • การสูญเสียเชิง Mechanic ลดลง ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพการระบายความร้อนได้ดี เพราะการปรับปรุงเพื่อลดขนาดของ cooling fan

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเปลี่ยนมาเป็นมอเตอร์ IE3

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มมากขึ้น ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้ผลที่ตามมาคือ Carbon Credit ซึ่งสามารถสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ โดยเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ จากเรื่องของ ต้นทุนที่ลดลง และสามารถนำ Carbon Credit ไปแตกสาขาในการเพิ่มช่องทางธุรกิจได้อีกด้วย

 

ทีนี้มาดูกันสิครับว่า ในโรงงานของท่านมีการใช้มอเตอร์ IE3 กันบ้างหรือยัง ลองสำรวจกันดู และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามกันมาได้เลย หรือต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ Carbon Credit มีผลต่อธุรกิจอย่างไร สามารถ @Line ของทางบริษัทได้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย