ต่อสายไฟมอเตอร์ 2 สาย และ 3 สาย ยังไงให้มอเตอร์ไม่เสียหาย

ต่อสายไฟมอเตอร์ 2 สาย และ 3 สาย ยังไงให้มอเตอร์ไม่เสียหาย ?

ต่อสายไฟมอเตอร์ 2 สาย

 1. กรณี มอเตอร์ Single phase (รุ่น SP, SC)
  1.1 ต่อสายไฟจากแหล่งจ่าย 2 สายเข้ากับจุดเชื่อมต่อไฟของมอเตอร์จำนวน 2 จุด (U และ V) ตามแผนภาพการต่อสายไฟที่ติดอยู่บนมอเตอร์
 2. กรณี มอเตอร์ Single phase (รุ่น SCL)
  2.1 จับคู่สายไฟของมอเตอร์ระหว่างบนและล่าง จำนวน 2 คู่ (U1-Z1 และ U2-Z2)
  2.2 นำสายไฟจากแหล่งจ่าย 2 สาย ต่อเข้ากับข้อ 2.1 ตามแผนภาพการต่อสายไฟที่ติดอยู่บนมอเตอร์

ต่อสายไฟมอเตอร์ 3 สาย

 1. ปรับ Connection bar ให้เป็นไปตามรูปแบบของแหล่งจ่ายไฟ ตามแผนภาพการต่อสายไฟที่ติดอยู่ภายในฝาครอบกล่องไฟ
 2. นำสายไฟจากแหล่งจ่ายทั้งหมด 3 สาย (3 เฟส R,S,T) ต่อเข้าแต่ละเฟสของมอเตอร์ (U1,V1,W1)

หมายเหตุ 

 1. เนื้อหานี้ เพลาของมอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา (CCW) หากต้องการหมุนตามเข็มนาฬิกา (CW) ให้สลับสายไฟของมอเตอร์ จำนวน 1 คู่
 2. เนื้อหานี้ ต่อไฟที่แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์(สำหรับต่อ 2 สาย) และ 380 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ (สำหรับต่อ 3 สาย)
 3. หากต้องการต่อไฟนอกจากเนื้อหานี้ สามารถศึกษาจากแผนภาพการต่อสายไฟที่ติดอยู่บนมอเตอร์หรืออยู่ภายในฝาครอบของกล่องไฟ