มอเตอร์สามเฟสใหม่ IE3 Pซีรี่ย์ [200V class, 400V class]

ACML Series เป็นปั้มดูดระยะไกลรุ่นไหม่ของเรา ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดของปั้มทั่วไปที่ต้องติดตั้งใกล้แหล่งน้ำเพราะระยะดูดสั้น ทำให้ปั้มถูกโขมยเพราะอยู่ห่างไกลจากสายตา ต่อไปนี้คุณสามารถติดตั้งปั้มให้อยู่ในสายตาแล้วลากท่อดูดยาวๆไปยังแหล่งน้ำแทน ปั้มนี้ให้น้ำมากและส่งสูงระดับปานกลาง เหมาะกับงานทางการเกษตรและงานก่อสร้างที่ต้องการน้ำมาก

Read More

มิเตอร์หยุดหมุนเก็บค่าไฟไม่ได้

หมดปัญหาจุกจิก มิเตอร์หยุดหมุน เก็บค่าไฟฟ้าไม่ได้ ด้วยฟันเฟืองโลหะที่ขับเคลื่อนลูกล้อตัวเลข  ซึ่งทำจากวัตถุดิบคุณภาพสูงที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS)  มั่นใจได้ว่าลูกล้อตัวเลขหมุนลื่น  ใช้งานได้ยาวนานกว่า 10 ปี  ต้องมิเตอร์จานหมุนมิตซูบิชิ เท่านั้น 

Read More

เลือกมิเตอร์ให้ดีถ้าไม่อยากขาดทุนค่าไฟ

 มิเตอร์ไม่เที่ยงตรง ทำให้ท่านขาดทุนได้อย่างไร  มิเตอร์เป็นเครื่องมือวัด สำหรับจัดเก็บรายได้จากค่าไฟฟ้าซึ่งต้องวัดได้เที่ยงตรง   ดังนั้นในกระบวนการผลิตทางมิตซูบิชิ  จึงได้ทำการสอบเทียบความแม่นยำทุกเครื่องแบบ 100%  เพราะถ้ามิเตอร์มีค่าความแม่นยำติดลบมากๆ  ก็จะทำให้อพาร์ทเม้นท์ขาดทุนในการเก็บค่าไฟได้   เช่น ผู้เช่าใช้ไฟจริงเดือนละ 200 หน่วย แต่มิเตอร์วัดได้น้อยกว่าความเป็นจริง 10%  (หายไป 20 หน่วย จึงเหลือแค่ 180 หน่วย)   ท่านก็จะขาดทุน 160 บาททุกเดือนไปตลอด  (คำนวณจาก ค่าไฟ 8 บาท ต่อหน่วย) โดยที่ท่านไม่มีทางรู้เลยจนกว่ามิเตอร์จะชำรุดจนกระทั่งหยุดหมุน   ดังนั้นการเลือกซื้อมิเตอร์มิตซูบิชิไปใช้งาน  ท่านมั่นใจได้ว่า วัดค่าได้แม่นยำไม่มีผิดหวังแน่นอน 

Read More

แจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าคุณลักษณะของมอเตอร์หนึ่งเฟสในตระกูล SUPERLINE Q Series

เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสาหรับการตอบรับผลิตภัณฑ์มอเตอร์เหนี่ยวนาหนึ่งเฟสของ MITSUBISHI ELECTRIC ป้ายพิกัดของมอเตอร์เหนี่ยวนาหนึ่งเฟสในตระกูล SUPERLINE Q Series มีค่าตัวเลขที่ระบุไม่ถูกต้องอยู่บางส่วน ฉะนั้น ป้ายพิกัดจึงถูกเปลี่ยนแปลงตามเอกสาร DR-M-0454-B *** ทางบริษัทฯต้องกราบขออภัยที่เคยสาแดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และ ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้มีอุปการะคุณต่อไป *** เอกสาร DR-M-0454-A (ออก ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565) ได้ถูกทำการปรับปรุงและทดแทนด้วยเอกสาร DR-M-0454-B (ออก ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565). เอกสาร DR-M-0454-B_TH (ภาษาไทย): https://www.meath-co.com/announcement/DR-M-0454-B_TH.pdf

Read More

นโยบายการคุมครองข้อมูลส่วนบุคคลของ MEATH

ถึง ลูกค้า ผู้ขาย และ พนักงานบริษัทในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ดังนั้น MEATH ขอประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านนโยบายของบริษัทได้โดยกดที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ – สำหรับคู่ค้า : “https://www.meath-co.com/privacy-policy/businesspartner.pdf” – สำหรับพนักงาน :”https://www.meath-co.com/privacy-policy/businesspartner.pdf”

Read More