มอเตอร์ไฟฟ้ามิตซูบิซิ

มอเตอร์ไฟฟ้าชนิด 3 สาย IE1
Three Phase Motor IE1

มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าสามสายประสิทธิภาพระดับ IE1 รุ่น 'Super Line Q Series' ที่มีสมรรถนะสูงและประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ทั้งชนิดขาตั้งและหน้าแปลนให้เลือกใช้งาน

มอเตอร์ไฟฟ้าชนิด 3 สาย IE3
Three Phase Motor IE3

มอเตอร์ IE3 'Super Line P Series' รองรับประเภทงานทางเลือกเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยมีข้อได้เปรียบในการจัดส่งที่รวดเร็ว แรงดันไฟฟ้าหลายระดับ และรุ่นที่หลากหลาย

มอเตอร์ไฟฟ้าชนิด 2 สาย
Single Phase Motor

มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวมีหลากหลายประเภทที่ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้