รวม Series ย่อยของ
Import Product (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE3)
ทั้งหมด

IM Foot Mounted Indoor IP44

Foot Mounted Indoor IP44
(Import Product)

มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าสามสาย, สำหรับใช้งานในอาคาร
แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม, ระดับการป้องกัน IP44
ติดตั้งด้วยขาตั้งแนวนอน
ขนาด 3.7~55กิโลวัตต์ 4โพล
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ : 380โวลต์ 50เฮิรตซ์

SF-PR

SF-PR 3.7kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
3.7กิโลวัตต์(5แรงม้า), 4โพล, เฟรม 112M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส E

SF-PR

SF-PR 5.5kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
5.5กิโลวัตต์(7.5แรงม้า), 4โพล, เฟรม 132S,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

SF-PR

SF-PR 7.5kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
7.5กิโลวัตต์(10แรงม้า), 4โพล, เฟรม 132M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

SF-PR

SF-PR 11kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
11กิโลวัตต์(15แรงม้า), 4โพล, เฟรม 160M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

SF-PR

SF-PR 15kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
15กิโลวัตต์(20แรงม้า), 4โพล, เฟรม 160L,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

SF-PR

SF-PR 18.5kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
18.5กิโลวัตต์(25แรงม้า), 4โพล, เฟรม 180M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

SF-PR

SF-PR 22kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
22กิโลวัตต์(30แรงม้า), 4โพล, เฟรม 180M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

SF-PRO 37kW

SF-PR 30kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
30กิโลวัตต์(40แรงม้า), 4โพล, เฟรม 180LD,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-PRO 37kW

SF-PR 37kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
37กิโลวัตต์(50แรงม้า), 4โพล, เฟรม 200LD,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-PRO 37kW

SF-PR 45kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
45กิโลวัตต์(60แรงม้า), 4โพล, เฟรม 200LD,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-PRO 37kW

SF-PR 55kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
55กิโลวัตต์(75แรงม้า), 4โพล, เฟรม 225S,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

รวม Series ย่อยของ
Import Product (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE3)
ทั้งหมด

รวม Series
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE3
ทั้งหมด