รวม Series ย่อยของ
Made In Thailand Product (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE3)
ทั้งหมด

TH Foot Mounted Indoor IP44

Foot Mounted Indoor IP44
(Made In Thailand Product)

มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าสามสาย, สำหรับใช้งานในอาคาร
แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม, ระดับการป้องกัน IP44
ติดตั้งด้วยขาตั้งแนวนอน
ขนาด 0.75~2.2กิโลวัตต์ 2,4โพล
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ :
- ระดับ 200โวลต์ : 200โวลต์ 50/60เฮิรตซ์
- ระดับ 400โวลต์ : 380/400/415โวลต์ 50เฮิรตซ์
                            400โวลต์ 60เฮิรตซ์
ขนาด 3.7~7.5กิโลวัตต์ 4โพล
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ :
- ระดับ 400โวลต์ : 380/400/415โวลต์ 50เฮิรตซ์
                            400โวลต์ 60เฮิรตซ์

SF-PR 0.75kW 4P IP44

SF-PR 0.75kW 2P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
0.75กิโลวัตต์(1แรงม้า), 2โพล, เฟรม 80M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส E

SF-PR 0.75kW 4P IP44

SF-PR 1.5kW 2P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
1.5กิโลวัตต์(2แรงม้า), 2โพล, เฟรม 90L,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส E

SF-PR 0.75kW 4P IP44

SF-PR 2.2kW 2P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
2.2กิโลวัตต์(3แรงม้า), 2โพล, เฟรม 90L,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส E

SF-PR 0.75kW 4P IP44

SF-PR 0.75kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
0.75กิโลวัตต์(1แรงม้า), 4โพล, เฟรม 80M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส E

SF-PR 0.75kW 4P IP44

SF-PR 1.5kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
1.5กิโลวัตต์(2แรงม้า), 4โพล, เฟรม 90L,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส E

SF-PR 2.2kW 4P IP44

SF-PR 2.2kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
2.2กิโลวัตต์(3แรงม้า), 4โพล, เฟรม 100L,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส E

SF-PR 2.2kW 4P IP44

SF-PR 3.7kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
3.7กิโลวัตต์(5แรงม้า), 4โพล, เฟรม 112M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส E

SF-PR 2.2kW 4P IP44

SF-PR 5.5kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
5.5กิโลวัตต์(7.5แรงม้า), 4โพล, เฟรม 132S,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

SF-PR 2.2kW 4P IP44

SF-PR 7.5kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
7.5กิโลวัตต์(10แรงม้า), 4โพล, เฟรม 132M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

รวม Series ย่อยของ
Made In Thailand Product (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE3)
ทั้งหมด

รวม Series
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE3
ทั้งหมด