รวม Series ย่อยของ
Made In Thailand Product (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE3)
ทั้งหมด

TH Flange Mounted Outdoor IP55

Flange Mounted Outdoor IP55
(Made In Thailand Product)

มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าสามสาย, สำหรับใช้งานนอกอาคาร
แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม, ระดับการป้องกัน IP55
ติดตั้งด้วยหน้าแปลนแนวตั้ง
ขนาด 0.75~2.2กิโลวัตต์ 2,4โพล
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ :
- ระดับ 200โวลต์ : 200โวลต์ 50/60เฮิรตซ์
- ระดับ 400โวลต์ : 380/400/415โวลต์ 50เฮิรตซ์
                            400โวลต์ 60เฮิรตซ์

SF-PRVO 1.5kW 4P IP55

SF-PRVO 0.75kW 2P

ชนิดหน้าแปลนแนวตั้ง,
0.75กิโลวัตต์(1แรงม้า), 2โพล, เฟรม 80M,
IP55 (dust & water jet proof), แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส E

SF-PRVO 1.5kW 4P IP55

SF-PRVO 1.5kW 2P

ชนิดหน้าแปลนแนวตั้ง,
1.5กิโลวัตต์(2แรงม้า), 2โพล, เฟรม 90L,
IP55 (dust & water jet proof), แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส E

SF-PRVO 1.5kW 4P IP55

SF-PRVO 2.2kW 2P

ชนิดหน้าแปลนแนวตั้ง,
2.2กิโลวัตต์(3แรงม้า), 2โพล, เฟรม 90L,
IP55 (dust & water jet proof), แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส E

SF-PRVO 1.5kW 4P IP55

SF-PRVO 0.75kW 4P

ชนิดหน้าแปลนแนวตั้ง,
0.75กิโลวัตต์(1แรงม้า), 4โพล, เฟรม 80M,
IP55 (dust & water jet proof), แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส E

SF-PRVO 1.5kW 4P IP55

SF-PRVO 1.5kW 4P

ชนิดหน้าแปลนแนวตั้ง,
1.5กิโลวัตต์(2แรงม้า), 4โพล, เฟรม 90L,
IP55 (dust & water jet proof), แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส E

SF-PRVO 2.2kW 4P IP55

SF-PRVO 2.2kW 4P

ชนิดหน้าแปลนแนวตั้ง,
2.2กิโลวัตต์(3แรงม้า), 4โพล, เฟรม 100L,
IP55 (dust & water jet proof), แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส E

รวม Series ย่อยของ
Made In Thailand Product (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE3)
ทั้งหมด

รวม Series
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE3
ทั้งหมด