รวม Series ย่อยของ
Import Product (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE3)
ทั้งหมด

IM Foot Mounted Outdoor IP55

Foot Mounted Outdoor IP55
(Import Product)

มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าสามสาย, สำหรับใช้งานนอกอาคาร
แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม, ระดับการป้องกัน IP55
ติดตั้งด้วยขาตั้งแนวนอน
ขนาด 3.7~55กิโลวัตต์ 4โพล
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ : 380โวลต์ 50เฮิรตซ์

SF-PRO 3.7kW

SF-PRP 3.7kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
3.7กิโลวัตต์(5แรงม้า), 4โพล, เฟรม 112M,
IP55 (dust & water jet proof), แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส E

SF-PRO 5.5kW

SF-PRP 5.5kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
5.5กิโลวัตต์(7.5แรงม้า), 4โพล, เฟรม 132S,
IP55 (dust & water jet proof), แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

SF-PRO 7.5kW

SF-PRP 7.5kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
7.5กิโลวัตต์(10แรงม้า), 4โพล, เฟรม 132M,
IP55 (dust & water jet proof), แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

SF-PRO 11kW

SF-PRP 11kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
11กิโลวัตต์(15แรงม้า), 4โพล, เฟรม 160M,
IP55 (dust & water jet proof), แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

SF-PRO 15kW

SF-PRP 15kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
15กิโลวัตต์(20แรงม้า), 4โพล, เฟรม 160L,
IP55 (dust & water jet proof), แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

SF-PRO 18.5kW

SF-PRP 18.5kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
18.5กิโลวัตต์(25แรงม้า), 4โพล, เฟรม 180M,
IP55 (dust & water jet proof), แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

SF-PRO 22kW

SF-PRP 22kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
22กิโลวัตต์(30แรงม้า), 4โพล, เฟรม 180M,
IP55 (dust & water jet proof), แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

SF-PRO 30kW

SF-PRP 30kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
30กิโลวัตต์(40แรงม้า), 4โพล, เฟรม 180LD,
IP55 (dust & water jet proof), แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-PRO 37kW

SF-PRP 37kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
37กิโลวัตต์(50แรงม้า), 4โพล, เฟรม 200LD,
IP55 (dust & water jet proof), แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-PRO 37kW

SF-PRP 45kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
45กิโลวัตต์(60แรงม้า), 4โพล, เฟรม 200LD,
IP55 (dust & water jet proof), แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-PRO 37kW

SF-PRP 55kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
55กิโลวัตต์(75แรงม้า), 4โพล, เฟรม 225S,
IP55 (dust & water jet proof), แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

รวม Series ย่อยของ
Import Product (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE3)
ทั้งหมด

รวม Series
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE3
ทั้งหมด