รวม Series ย่อยของ
Import Product (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE3)
ทั้งหมด

IM Flange Mounted(Horizontal) Indoor IP44

Flange Mounted (Horizontal) Indoor IP44
(Import Product)

มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าสามสาย, สำหรับใช้งานในอาคาร
แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม, ระดับการป้องกัน IP44
ติดตั้งด้วยหน้าแปลนแนวนอน
ขนาด 3.7~45กิโลวัตต์ 4โพล
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ : 380โวลต์ 50เฮิรตซ์

SF-PRF

SF-PRF 3.7kW 4P

ชนิดหน้าแปลนแนวนอน,
3.7กิโลวัตต์(5แรงม้า), 4โพล, เฟรม 112M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส E

SF-PRF

SF-PRF 5.5kW 4P

ชนิดหน้าแปลนแนวนอน,
5.5กิโลวัตต์(7.5แรงม้า), 4โพล, เฟรม 132S,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

SF-PRF

SF-PRF 7.5kW 4P

ชนิดหน้าแปลนแนวนอน,
7.5กิโลวัตต์(10แรงม้า), 4โพล, เฟรม 132M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

SF-PRF

SF-PRF 11kW 4P

ชนิดหน้าแปลนแนวนอน,
11กิโลวัตต์(15แรงม้า), 4โพล, เฟรม 160M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

SF-PRF

SF-PRF 15kW 4P

ชนิดหน้าแปลนแนวนอน,
15กิโลวัตต์(20แรงม้า), 4โพล, เฟรม 160L,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

SF-PRF

SF-PRF 18.5kW 4P

ชนิดหน้าแปลนแนวนอน,
18.5กิโลวัตต์(25แรงม้า), 4โพล, เฟรม 180M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

SF-PRF

SF-PRF 22kW 4P

ชนิดหน้าแปลนแนวนอน,
22กิโลวัตต์(30แรงม้า), 4โพล, เฟรม 180M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส B

SF-PRF

SF-PRF 30kW 4P

ชนิดหน้าแปลนแนวนอน,
30กิโลวัตต์(40แรงม้า), 4โพล, เฟรม 180LD,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-PRF

SF-PRF 37kW 4P

ชนิดหน้าแปลนแนวนอน,
37กิโลวัตต์(50แรงม้า), 4โพล, เฟรม 200LD,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-PRF

SF-PRF 45kW 4P

ชนิดหน้าแปลนแนวนอน,
45กิโลวัตต์(60แรงม้า), 4โพล, เฟรม 200LD,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

รวม Series ย่อยของ
Import Product (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE3)
ทั้งหมด

รวม Series
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE3
ทั้งหมด