รวม Series ย่อยของ
Import Product (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE3)
ทั้งหมด

SF-PRB

Brake Indoor IP44
(Import Product)

มอเตอร์เบรก, สำหรับใช้งานในอาคาร
แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม, ระดับการป้องกัน IP44
ติดตั้งด้วยขาตั้งแนวนอน
ขนาด 0.75~55กิโลวัตต์ 4โพล
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ : 380โวลต์ 50เฮิรตซ์

SF-PRB

SF-PRB 0.75kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
0.75กิโลวัตต์(1แรงม้า), 4โพล, เฟรม 80M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
TB-A Brake, คลาส E

SF-PRB

SF-PRB 1.5kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
1.5กิโลวัตต์(2แรงม้า), 4โพล, เฟรม 90L,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
TB-A Brake, คลาส E

SF-PRB 2.2kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
2.2กิโลวัตต์(3แรงม้า), 4โพล, เฟรม 100L,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
TB-A Brake, คลาส E

SF-PRB 3.7kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
3.7กิโลวัตต์(5แรงม้า), 4โพล, เฟรม 112M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
TB-A Brake, คลาส E

SF-PRB 5.5kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
5.5กิโลวัตต์(7.5แรงม้า), 4โพล, เฟรม 132S,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
TB-A Brake, คลาส B

SF-PRB 7.5kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
7.5กิโลวัตต์(10แรงม้า), 4โพล, เฟรม 132M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
TB-A Brake, คลาส B

SF-PRB 11kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
11กิโลวัตต์(15แรงม้า), 4โพล, เฟรม 160M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
TB-A Brake, คลาส B

SF-PRB 15kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
15กิโลวัตต์(20แรงม้า), 4โพล, เฟรม 160L,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
TB-A Brake, คลาส B

SF-PRB 18.5kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
18.5กิโลวัตต์(25แรงม้า), 4โพล, เฟรม 180M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
ESB Brake, คลาส B

SF-PRB 22kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
22กิโลวัตต์(30แรงม้า), 4โพล, เฟรม 180M,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
ESB Brake, คลาส B

SF-PRB 30kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
30กิโลวัตต์(40แรงม้า), 4โพล, เฟรม 180LD,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
ESB Brake, คลาส F

SF-PRB 37kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
37กิโลวัตต์(50แรงม้า), 4โพล, เฟรม 200LD,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
ESB Brake, คลาส F

SF-PRB 45kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
45กิโลวัตต์(60แรงม้า), 4โพล, เฟรม 200LD,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
ESB Brake, คลาส F

SF-PRB 55kW 4P

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
55กิโลวัตต์(75แรงม้า), 4โพล, เฟรม 225S,
IP44, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
ESB Brake, คลาส F

รวม Series ย่อยของ
Import Product (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE3)
ทั้งหมด

รวม Series
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE3
ทั้งหมด