รวม Series ย่อยของ
Gear - Cyclo Drive (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE1)
ทั้งหมด

SF-QRGC 3HP 4P (OIL)

SF-QRGC 7.5HP (5.5kW) 4P
(เกียร์ - Cyclo Drive)

มอเตอร์เกียร์ - Cyclo Drive, อัตราทดเกียร์ 1:6~1:43
แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม, ระดับการป้องกัน IP55
ติดตั้งด้วยขาตั้งแนวนอน
ขนาด 7.5แรงม้า 4โพล
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ :
- ไฟต่ำ : 220/380/415โวลต์ 50เฮิรตซ์
- ไฟสูง : 380/415โวลต์ 50เฮิรตซ์

SF-QRGC 3HP 4P (OIL)

SF-QRGC 7.5HP (5.5kW) 4P 1:6

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
7.5แรงม้า, 242rpm, หล่อลื่นด้วยน้ำมัน, S.F. 1.71,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGC 3HP 4P (OIL)

SF-QRGC 7.5HP (5.5kW) 4P 1:11

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
7.5แรงม้า, 132rpm, หล่อลื่นด้วยน้ำมัน, S.F. 1.71,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGC 3HP 4P (OIL)

SF-QRGC 7.5HP (5.5kW) 4P 1:15

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
7.5แรงม้า, 97rpm, หล่อลื่นด้วยน้ำมัน, S.F. 1.41,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGC 3HP 4P (OIL)

SF-QRGC 7.5HP (5.5kW) 4P 1:17

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
7.5แรงม้า, 85rpm, หล่อลื่นด้วยน้ำมัน, S.F. 1.51,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGC 3HP 4P (OIL)

SF-QRGC 7.5HP (5.5kW) 4P 1:21

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
7.5แรงม้า, 69rpm, หล่อลื่นด้วยน้ำมัน, S.F. 1.22,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGC 3HP 4P (OIL)

SF-QRGC 7.5HP (5.5kW) 4P 1:25

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
7.5แรงม้า, 58rpm, หล่อลื่นด้วยน้ำมัน, S.F. 1.44,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGC 3HP 4P (OIL)

SF-QRGC 7.5HP (5.5kW) 4P 1:29

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
7.5แรงม้า, 50rpm, หล่อลื่นด้วยน้ำมัน, S.F. 1.37,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGC 3HP 4P (OIL)

SF-QRGC 7.5HP (5.5kW) 4P 1:35

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
7.5แรงม้า, 41rpm, หล่อลื่นด้วยน้ำมัน, S.F. 1.46,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGC 3HP 4P (OIL)

SF-QRGC 7.5HP (5.5kW) 4P 1:43

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
7.5แรงม้า, 34rpm, หล่อลื่นด้วยน้ำมัน, S.F. 1.42,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

รวม Series ย่อยของ
Gear - Cyclo Drive (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE1)
ทั้งหมด