รวม Series ย่อยของ
Gear - Helical (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE1)
ทั้งหมด

SF-QRGH3HP+SF-QRGH10HP4P(OIL)

SF-QRGH 3HP (2.2kW) 4P
(เกียร์ - Helical)

มอเตอร์เกียร์ - Helical, อัตราทดเกียร์ 1:3~1:60
แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม, ระดับการป้องกัน IP55
ติดตั้งด้วยขาตั้งแนวนอน
ขนาด 3แรงม้า 4โพล
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ :
- ไฟต่ำ : 220/380/415โวลต์ 50เฮิรตซ์

SF-QRGH 3HP 4P (GREASE)

SF-QRGH 3HP (2.2kW) 4P 1:3

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
3แรงม้า, 465rpm, หล่อลื่นด้วยจาระบี, S.F. 1.4,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGH 3HP 4P (GREASE)

SF-QRGH 3HP (2.2kW) 4P 1:5

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
3แรงม้า, 285rpm, หล่อลื่นด้วยจาระบี, S.F. 1.4,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGH 3HP 4P (GREASE)

SF-QRGH 3HP (2.2kW) 4P 1:10

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
3แรงม้า, 142rpm, หล่อลื่นด้วยจาระบี, S.F. 1.4,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGH 3HP 4P (GREASE)

SF-QRGH 3HP (2.2kW) 4P 1:15

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
3แรงม้า, 97rpm, หล่อลื่นด้วยจาระบี, S.F. 1.4,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGH 3HP 4P (GREASE)

SF-QRGH 3HP (2.2kW) 4P 1:20

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
3แรงม้า, 75rpm, หล่อลื่นด้วยจาระบี, S.F. 1.4,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGH 3HP 4P (GREASE)

SF-QRGH 3HP (2.2kW) 4P 1:25

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
3แรงม้า, 61rpm, หล่อลื่นด้วยจาระบี, S.F. 1.4,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGH 3HP 4P (GREASE)

SF-QRGH 3HP (2.2kW) 4P 1:30

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
3แรงม้า, 48rpm, หล่อลื่นด้วยจาระบี, S.F. 1.4,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGH 3HP 4P (GREASE)

SF-QRGH 3HP (2.2kW) 4P 1:40

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
3แรงม้า, 36rpm, หล่อลื่นด้วยจาระบี, S.F. 1.4,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGH 3HP 4P (GREASE)

SF-QRGH 3HP (2.2kW) 4P 1:50

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
3แรงม้า, 31.5rpm, หล่อลื่นด้วยจาระบี, S.F. 1.4,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGH 10HP 4P (OIL)

SF-QRGH 3HP (2.2kW) 4P 1:60

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
3แรงม้า, 24rpm, หล่อลื่นด้วยน้ำมัน, S.F. 1.4,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

รวม Series ย่อยของ
Gear - Helical (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE1)
ทั้งหมด