รวม Series ย่อยของ
Gear - Helical (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE1)
ทั้งหมด

SF-QRGH 10HP 4P (OIL)

SF-QRGH 10HP (7.5kW) 4P
(เกียร์ - Helical)

มอเตอร์เกียร์ - Helical, อัตราทดเกียร์ 1:3~1:30
แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม, ระดับการป้องกัน IP55
ติดตั้งด้วยขาตั้งแนวนอน
ขนาด 10แรงม้า 4โพล
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ :
- ไฟต่ำ : 220/380/415โวลต์ 50เฮิรตซ์
- ไฟสูง : 380/415โวลต์ 50เฮิรตซ์

SF-QRGH 10HP 4P (OIL)

SF-QRGH 10HP (7.5kW) 4P 1:3

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
10แรงม้า, 505rpm, หล่อลื่นด้วยน้ำมัน, S.F. 1.4,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGH 10HP 4P (OIL)

SF-QRGH 10HP (7.5kW) 4P 1:5

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
10แรงม้า, 290rpm, หล่อลื่นด้วยน้ำมัน, S.F. 1.4,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGH 10HP 4P (OIL)

SF-QRGH 10HP (7.5kW) 4P 1:10

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
10แรงม้า, 145rpm, หล่อลื่นด้วยน้ำมัน, S.F. 1.4,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGH 10HP 4P (OIL)

SF-QRGH 10HP (7.5kW) 4P 1:15

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
10แรงม้า, 100rpm, หล่อลื่นด้วยน้ำมัน, S.F. 1.4,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGH 10HP 4P (OIL)

SF-QRGH 10HP (7.5kW) 4P 1:20

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
10แรงม้า, 72rpm, หล่อลื่นด้วยน้ำมัน, S.F. 1.4,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGH 10HP 4P (OIL)

SF-QRGH 10HP (7.5kW) 4P 1:25

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
10แรงม้า, 59rpm, หล่อลื่นด้วยน้ำมัน, S.F. 1.4,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

SF-QRGH 10HP 4P (OIL)

SF-QRGH 10HP (7.5kW) 4P 1:30

ชนิดขาตั้งแนวนอน,
10แรงม้า, 52rpm, หล่อลื่นด้วยน้ำมัน, S.F. 1.4,
IP55, แบบหุ้มปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม,
คลาส F

รวม Series ย่อยของ
Gear - Helical (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส IE1)
ทั้งหมด