เลิกได้แล้ว จ้างคนจดหน่วยไฟหน้ามิเตอร์

เลิกได้แล้ว จ้างคนจดค่าหน่วยไฟ Solar ที่หน้ามิเตอร์

อ่านค่าหน่วยไฟ Online ได้ทุกไซต์จากส่วนกลาง ผ่าน Gatewaye หรือ 3G Modem ด้วย Smart Meter SMW110 ที่พัฒนาให้ดีกว่าเดิม เพื่อรองรับอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ทำให้ไม่ต้องเข้าไปอ่านค่าหน่วยไฟที่หน้างาน Solar ให้เสียทั้งเงินและเวลา

 

 

Since-1975
MF-33E 15(45)A

ปัญหาผู้เช่าร้องเรียนค่าไฟแพง

  • หมดไปหากใช้มิเตอร์จานหมุน
  • ที่ได้มาตรฐานความแม่นยำ