5 ประเด็นที่เอ็นจิเนียร์ต้องรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ IE1

5 ประเด็น ที่เอ็นจิเนียร์ต้องรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ IE1

1. IE Class (International Energy Efficiency Class) คือ            ระดับประสิทธิภาพมอเตอร์ตามมาตรฐาน IEC แบ่งเป็น 4 ระดับคือ IE1, IE2, IE3 และ IE4

2. IE Class มีหน่วยเป็น % เป็นดัชนีชี้วัดการประหยัดพลังงาน โดยเริ่มระดับมาตรฐาน IE1 ไปจนถึงระดับสูงสุดคือ IE4

3. ประเทศไทยกำลังดำเนินการจัดทำมาตรฐานข้อบังคับ โดยกำหนดให้มอเตอร์ต้องแสดงระดับ IE class บนผลิตภัณฑ์ ที่เข้าข่ายทุกตัว

4. มอเตอร์ IE1 จะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า

5. มอเตอร์ไฟฟ้ามิตซูบิชิ เป็นผลิตภัณฑ์มอเตอร์ที่ผ่าน IE1 ซึ่งใช้ชื่อรุ่น “Super Line Q Series”  โดยการออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ได้มาตรฐาน มีหลากหลายรุ่น สามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้งานได้ทุกประเภท