ลดต้นทุนธุรกิจ ทำให้ “กำไรเพิ่มขึ้น”

ลดต้นทุนธุรกิจ ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น

ใช้ไฟฟ้าลดลง ลดต้นทุนธุรกิจทำให้กำไรเพิ่มขึ้นด้วยมอเตอร์มิตซูบิชิ IE3 ที่มี "การออกแบบ Stator core ใหม่" ลดการสูญเสียในแกนเหล็ก (Iron Loss) โดยได้เปลี่ยนเกรดของเหล็กที่ใช้ในการผลิตให้มี "คุณภาพระดับ Premium" สามารถลดการสูญเสียทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับมอเตอร์ทั่วไป