อะไรที่ทำให้ มอเตอร์หมุนช้า ?

ทำไมมอเตอร์ถึงหมุนช้า ?

การใช้งานมอเตอร์ อีกหนึ่งปัญหาที่มักจะพบจากผู้ใช้งานคือมอเตอร์หมุนช้า ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลักๆ ดังนี้

 • แรงดันไฟฟ้าตกหรือมาไม่ครบเฟส (จากระบบการไฟฟ้า)
 • แรงดันไฟฟ้าตก เนื่องจากใช้สายไฟมีขนาดเล็ก หรือยาวเกินไป
 • จุดต่อสายไฟหลวม สกปรก ทำให้กระแสไฟไหลผ่านไม่สะดวก (มอเตอร์หมุนช้า ไม่มีกำลัง)
 • ขนาดโหลดที่นำมาใช้งานกับมอเตอร์มีขนาดใหญ่เกินไป (Overload)
 • ตลับลูกปืนแตก เบ้าลูกปืนชำรุด หรือเสื่อมสภาพ
 • อุปกรณ์ควบคุมและป้องกัน หน้าสัมผัสชำรุด หรือมีสิ่งสกปรก ทำให้กระแสไฟไหลผ่านไม่สะดวก

วิธีแก้ไขปัญหา

 • ตรวจสอบโดยช่างผู้ชำนาญและแจ้งการไฟฟ้าแก้ไข
 • เปลี่ยนใช้สายไฟที่มีขนาดและความยาวที่เหมาะสม
 • แก้ไขและทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อสายไฟ
 • เปลี่ยนขนาดของโหลดมอเตอร์ให้มีขนาดน้อยลง หรือเปลี่ยนขนาดของมอเตอร์ ให้เหมาะสม
 • ทำการเปลี่ยนซ่อมแก้ไขโดยช่างผู้ชำนาญ
 • ตรวจสอบแก้ไขโดยช่างผู้ชำนาญ

 

ทั้งนี้หากเราวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้มอเตอร์หมุนช้าได้ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหา          ได้ตรงจุด โดยไม่เกิดความเสียหายต่อมอเตอร์