สาเหตุอะไรที่ทำให้ มอเตอร์ร้อน ?

อะไรคือสาเหตุที่ทำให้มอเตอร์ร้อนจัดขณะทำงาน ?

ขณะมอเตอร์ทำงานจะเกิดความร้อนขึ้นเป็นเรื่องปกติ แต่ สิ่งที่ "ไม่ปกติ" คือ ความร้อนที่มากเกินไป จนทำให้เกิดความเสียหายที่ตัวมอเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุหลักๆ ดังนี้

  1. เลือกใช้มอเตอร์ที่เล็กเกินไปสำหรับงานนั้น ๆ จะทำให้เกิดกระแสที่สูงเกินพิกัดหรือที่เรียกว่ามอเตอร์ Overload
  2. ระบบระบายความร้อนไม่ดี ซึ่งอาจจะเกิดจากฝุ่นที่เกาะหนาบนผิวมอเตอร์ หรือสภาพแวดล้อมที่คับแคบ อากาศไม่ถ่ายเท
  3. แรงดันไฟฟ้าไม่เหมาะสม ซึ่งจะต้องเลือกใช้แรงดันไฟฟ้าให้ตรงกับเนมเพลทที่กำหนดไว้
  4. ความเสื่อมสภาพของฉนวนที่ขดลวด เนื่องอายุการใช้งานมานาน
  5. ตลับลูกปืนเสื่อมสภาพ เกิดการสึกหรอหรือจาระบีในตลับลูกปืนแห้ง จะมีผลต่อแรงเสียดทานทางกลขณะมอเตอร์ทำงาน

ดังนั้นต้องหมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษามอเตอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเครื่องจักรจะได้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ