มอเตอร์เสียงดัง เกิดจากอะไร ?

มอเตอร์เกิดเสียงดังผิดปกติ เกิดจากอะไร ?

มื่อมอเตอร์ทำงาน จะเกิดการหมุนของโรเตอร์และใบพัดระบายความร้อนซึ่งจะเกิดเสียงขณะทำงาน แต่เสียงที่เกิดขึ้นต้องนิ่ง สม่ำเสมอ ถ้าผิดจากนี้ คือ เสียงดังที่ผิดปกติ

แล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเสียงดังผิดปกติ ?

  1. เสียงที่พบบ่อยคือ เกิดจากจาระบีในตลับลูกปืนแห้ง หรือลูกปืนสึกหรอลักษณะของเสียงจะเป็นการหอนหรือเกิดเสียงหวีด
  2. การติดตั้งที่ไม่ได้ระนาบ (Alignment) มอเตอร์ไม่อยู่ในแนวเดียวกันกับแนวติดตั้ง ทำให้เกิดการขัดกันของเพลามอเตอร์ หรือเกิดการสั่นสะเทือน
  3. เสียงฮาโมนิกส์ฮัม จากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขณะโรเตอร์หมุน เกิดจากการมีปัจจัยที่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า เช่น การใช้งานกับอินเวอร์เตอร์ ความผิดปกติของชิ้นส่วนมอเตอร์ เป็นต้น

"ถ้าเราสามารถวิเคราะห์ความผิดปกติเของเสียงได้ ก็จะสามารถแก้ไขได้ตรงจุด"