3 สิ่งที่ต้องรู้ เมื่อใช้งานมอเตอร์กับปั๊มน้ำแบบลูกสูบ (ปั๊มชัก)

3 สิ่งที่ต้องรู้ เมื่อใช้งานมอเตอร์กับปั๊มน้ำแบบลูกสูบ (ปั๊มชัก)

คุณเคยไหมกับการใช้งานปั๊มลูกสูบ (ปั๊มชัก) แล้วมอเตอร์มีปัญหามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง สาเหตุมันคืออะไรและวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจะทำอย่างไร ?

  • ตรวจดูก่อนเลยว่าท่อน้ำทางออกอุดตัน (กรณีสายยาง อาจเกิดการพับงอ) หรือไม่ หากเกิดเหตุการณ์นี้ มอเตอร์จะหมุนช้าลงจนถึงหยุดนิ่ง กระแสไฟฟ้าในตัวมอเตอร์จะสูง อุณหภูมิขดลวดก็จะขึ้นสูงจนไหม้ ดังนั้นก่อนสตาร์ทมอเตอร์ หรือในขณะปั๊มทำงาน ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า ท่อน้ำทางออกไม่ถูกบีบหรือถูกปิดกั้น
  • ก่อนสตาร์ทเครื่อง ได้ตรวจสอบว่ามีน้ำค้างในท่อหรือไม่ กรณีส่งน้ำในแนวดิ่งหรือทางลาดเอียง ปริมาณน้ำในท่อส่งจะมีน้ำหนักมาก โดยเฉพาะหากมีระยะสูงหรือทางไกลๆ ดังนั้นก่อนทำการสตาร์ทมอเตอร์ ให้ปล่อยน้ำออกจากท่อส่งเสียก่อน เพื่อลดภาระตอนสตาร์ทของมอเตอร์ หากไม่เช่นนั้นแล้ว มอเตอร์อาจเกิดอาการสตาร์ทไม่ออก จนทำให้ขดลวดไหม้
  • ไม่ได้ใช้งานปั๊มน้ำเป็นเวลานาน หากไม่ได้ใช้งานปั๊มน้ำเป็นเวลานาน อาจเกิดการติดขัดของลูกสูบภายใน ซึ่งจะทำให้มอเตอร์ไม่สามารถสตาร์ทออกได้ จนทำให้ขดลวดไหม้ ดังนั้น ก่อนใช้งานให้ตรวจสอบโดยใช้มือหมุนพูเล่ของปั๊ม เพื่อตรวจสอบการติดขัดของลูกสูบ และจุดหมุนอื่นๆ เสียก่อน รวมถึงการตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นเพลาข้อเหวี่ยง เมื่อมั่นใจว่าไม่มีอาการติดขัดใดๆ จึงสตาร์ทมอเตอร์

สาเหตุที่กล่าวข้างต้น เป็นสาเหตุที่พบเจอบ่อยๆ ดังนั้นหมั่นตรวจสอบสภาพความพร้อมก่อนใช้งาน จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย