นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ MEATH ฉบับปรับปรุง

บริษัทได้ทำการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กัยยายน 2566 ดังนี้ ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ

Read More

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ MEATH ฉบับปรับปรุง

บริษัทได้ทำการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ดังนี้ ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ

Read More

นโยบายการคุมครองข้อมูลส่วนบุคคลของ MEATH

ถึง ลูกค้า ผู้ขาย และ พนักงานบริษัทในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ดังนั้น MEATH ขอประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านนโยบายของบริษัทได้โดยกดที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ – สำหรับคู่ค้า : “https://www.meath-co.com/privacy-policy/businesspartner.pdf” – สำหรับพนักงาน :”https://www.meath-co.com/privacy-policy/businesspartner.pdf”

Read More